คำว่าพ่อยิ่งใหญ่มหาศาล

คำว่าพ่อยิ่งใหญ่มหาศาล
นานเท่านานรักของพ่อไม่แปรผัน
รักของพ่อจริงแท้ทุกคืนวัน
พ่อหมายมั่นหวังให้เราเป็นคนดี
พ่ออุตส่าห์ทำงานเพื่อลูกรัก
พ่อได้ทักได้ห้ามไม่เคยหนี
พ่อสอนให้เราเข้มแข็งสู้ชีวี
ลูกคนนี้ขอกราบลงบนตักพ่อ
แต่งโดย : ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลีละวินิจกุล
ชื่อเล่น : ปลา
โรงเรียน : พระมหาไถ่ศึกษา
ชั้นประถมปีที่ : 5 ห้อง : 1
อาจารย์ที่สอนภาษาไทย : คุณครูสาครเวช วันธิกูล

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552

พระคุณแม่

พระคุณแม่ ล้ำภพ จบดินแดน
พระคุณแม่ เหนือแสน แดนสวรรค์
พระคุณแม่ ยิ่งใหญ่ ตราบชั่วกัลป์
พระคุณแม่ ล้นอนันต์ พันทวี
พระคุณแม่ แน่แท้ ลูกแลเห็น

พระคุณแม่ แผ่เป็น เย็นเกศรี
พระคุณแม่ ล้นเหลือ เพื่อลูกนี้
พระคุณแม่ สุดจะมี ใครเทียบทาน
พระคุณแม่ สูงเลิศ เทิดทูลเกล้า
พระคุณแม่ สุดจะเล่า หรือกล่าวขาน
พระคุณแม่ ล้ำค่า สุธาทาน
พระคุณแม่ ส่งผ่าน สารดวงใจ
พระคุณแม่ แผ่เอื้อ เพื่อลูกรัก
พระคุณแม่ แผ่ประจักษ์ รักส่งให้
พระคุณแม่ คุ้มเกล้า เหล่าผองภัย
พระคุณแม่ แผ่ไอ ใจส่งมา

ภาพครอบครัว

ครอบครัวที่รักของฉัน

ฟางข้าวมีประโยชน์....

ฟางข้าว คือลำต้นข้าวที่เกี่ยวและนวดแยกเมล็ดข้าวออกไปแล้ว ชาวนาจะนำฟางจากที่นาและลานนวดข้าวมาสุมไว้เป็นกองเก็บไว้ เรียกว่า ลอมฟาง
ฟางมีประโยชน์สำหรับชาวนา เช่น ใช้คลุมที่นา เพื่อรักษาให้ดินชื้นและเป็นปุ๋ย ใช้เลี้ยงวัวควาย ใช้ผสมกับมูลสัตว์ทำปุ๋ยคอก ใช้มุงหลังคา ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีการนำฟางข้าวไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ และใช้เพาะเห็ดฟางอีกด้วย