คำว่าพ่อยิ่งใหญ่มหาศาล

คำว่าพ่อยิ่งใหญ่มหาศาล
นานเท่านานรักของพ่อไม่แปรผัน
รักของพ่อจริงแท้ทุกคืนวัน
พ่อหมายมั่นหวังให้เราเป็นคนดี
พ่ออุตส่าห์ทำงานเพื่อลูกรัก
พ่อได้ทักได้ห้ามไม่เคยหนี
พ่อสอนให้เราเข้มแข็งสู้ชีวี
ลูกคนนี้ขอกราบลงบนตักพ่อ
แต่งโดย : ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลีละวินิจกุล
ชื่อเล่น : ปลา
โรงเรียน : พระมหาไถ่ศึกษา
ชั้นประถมปีที่ : 5 ห้อง : 1
อาจารย์ที่สอนภาษาไทย : คุณครูสาครเวช วันธิกูล

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ขวัญข้าวแม่โพสพ

แม่โพสพคือใคร
คนไทยมีความเชื่อมาแต่โบราณแล้วว่า ข้าวเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์และมีเทพธิดาประจำต้นข้าว เรียกว่า แม่โพสพ หรือแม่ขวัญข้าว มีตำนานเล่าว่า เพราะแม่โพสพอุทิศร่างกายเป็นข้าวให้มนุษย์ มนุษย์จึงมีข้าวกิน หากมนุษย์ไม่สำนึกในบุญคุณของแม่โพสพหรือปฏิบัติไม่ดีต่อข้าว แม่โพสพจะหนีจากไป ทำให้เกิดความอดอยาก ชาวนาจึงทำพิธีกราบไหว้บูชาแสดงความกตัญญูต่อแม่โพสพในทุกขั้นตอนของการปลูกข้าวและการเก็บรักษาข้าว แม้ก่อนจะนำข้าวจากยุ้งฉางมาบริโภคหรือขาย ชาวนาก็ต้องทำพิธีขอขมาและขออนุญาตด้วย สมัยก่อนคนไทยเมื่อกินข้าวเสร็จจะไหว้ข้าวขอบคุณแม่โพสพ แต่ปัจจุบันพิธีกรรมและความเชื่อเรื่องแม่โพสพจางหายไปมากแล้ว


ตาเหลวและชะลอมขวัญข้าว
ใส่เครื่องเซ่นไหว้แม่โพสพ
ที่มา : ข้าวไทย สำนักพิมพ์ปลาตะเพียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น


ภาพครอบครัว

ครอบครัวที่รักของฉัน

ฟางข้าวมีประโยชน์....

ฟางข้าว คือลำต้นข้าวที่เกี่ยวและนวดแยกเมล็ดข้าวออกไปแล้ว ชาวนาจะนำฟางจากที่นาและลานนวดข้าวมาสุมไว้เป็นกองเก็บไว้ เรียกว่า ลอมฟาง
ฟางมีประโยชน์สำหรับชาวนา เช่น ใช้คลุมที่นา เพื่อรักษาให้ดินชื้นและเป็นปุ๋ย ใช้เลี้ยงวัวควาย ใช้ผสมกับมูลสัตว์ทำปุ๋ยคอก ใช้มุงหลังคา ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีการนำฟางข้าวไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ และใช้เพาะเห็ดฟางอีกด้วย